«طنز تابلو» قسمت دوازدهم: زخم دولتی!


آقای روحانی سر اجدادت دیگه به وعده هات عمل نکن..باشه؟؟!!


+ 
21

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)