تو خیابونا روغن سوخته بریزید، همه رو خلع سلاح کنید!!


اینا واقعا میخوان براندازی کنن یا شوخی میکنند؟!
آخه با روغن سوخته و وایتکس؟!


+ 
22

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)