علیرضا پناهیان | برای مؤمن شدن چه کار باید کرد؟


سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد عوامل اصلی کسب ایمان


+ 
12

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • برای مؤمن شدن باید پیش از همه ی اقدامها دستورات قرآن را در عمل به احکام انسان ساز و سعادت بخش دین مقدم بر همه چیز قرار داد و عمل به منقولات غیر قرآنی باید هماهنگ و منسجم با دستورات قرآن باشد .
  در زمینه پایبندی به اعتقادات غیر قرآنی باید عدم تضاد این اعتقادات با قرآن و عقل محرز باشد.
  آشنایی و آگاهی به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی و پایبندی به این شناختها برای جلوگیری از انحراف و گمراهی در دین و مذهب اولویت اول ایمان و عمل به دین الهی است .

 • برای مؤمن شدن باید پیش از همه ی اقدامها دستورات قرآن را در عمل به احکام انسان ساز و سعادت بخش دین مقدم بر همه چیز قرار داد و عمل به منقولات غیر قرآنی باید هماهنگ و منسجم با دستورات قرآن باشد .
  در زمینه پایبندی به اعتقادات غیر قرآنی باید عدم تضاد این اعتقادات با قرآن و عقل محرز باشد.
  آشنایی و آگاهی به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی و پایبندی به این شناختها برای جلوگیری از انحراف و گمراهی در دین و مذهب اولویت اول ایمان و عمل به دین الهی است .

 • عالی

 • خداوند حفظت کند انشاالله