کدام دوگانه...!انقلابی یا غیرانقلابی


صالح و فاسدتنها دوگانگی در کشور!!
دکتر حسین اشرفی تنها راه برون رفت از مشکلات تشکیل مجلس انقلابی است.
اعتقادبنده شایسته سالاریست ..
شایسته صالح باشد چه اصلاح طلب چه اصولگرا...


+ 
11

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)