ساختار تقاضای مسکن باید اصلاح شود


سید فرید موسوی گفت : تا زمانی که ساماندهی ساختار تقاضا صورت نگیرد، پاسخ به نیاز مصرف به درستی اتفاق نخواهد افتاد و صاحبخانه شدن برای جوان یک رویا خواهد شد.


+ 
2

- 
0
ارسال در 1398/11/15 ساعت 11:46 2020-2-4 11:46:22
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)