فوری/ تحریم های آمریکا لغو شد!


بلاخره تحریم هستیم یا نه!؟
چرا اینا هست اما اونا نیست!؟
مجلس چرا اجازه میده!؟


+ 
16

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)