حاج محمود کریمی | پدافند سیاسی


پدافند سیاسی نداریم مشکل برجام میخوره به ما


+ 
32

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)