حاج حسین سازور | اگر آشوبم، نما رحمی به حالم فاطمـــــه


تاریخ: جمعه مـــــورخ 1398/11/06
عزاداری حضرت زهرا "سلام الله علیها"
باغ فیض، هیئت ریحانة الحسین "س"


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مهمان 98/11/18 ساعت 11:32

  لازمه های سخن در باره احکام و اعتقادات دین و مذهب چیستند؟
  ---
  هر سخنی بنام دین و مذهب در زمینه ی احکام و اعتقادات اگر به آیات محکم و مفصل حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی که در حقیقت قانون اساسی دین مبین اسلام را تشکیل می دهند مستند نباشد و برای اثبات مسائل خود اصول استدلال منطقی - عقلی را به کار نبرده باشد چنین سخنی فاقد ارزش دینی و مذهبی و فاقد پایه های مستحکم اثبات عقلی است.
  نشر هرسخنی بنام دین و مذهب بی توجه به ملاکهای قرآنی و عقلی که در پارگراف بالا یاد آوری شده اند بنا به حد و مرزهاس شناختهای قرآنی و هشدارهای فراوان قرآن ، که چگونگی درستی و نادرستی دین داری و مذهب داری را مشخص و آشکار ساخته اند ، گمراهی آفرین و دخالت بیجا در دین خدا و مذهب قرآنی اصیل اهل بیت پیامبر و گناه کبیره ی نابخشودنی است.
  سخن از احکام و اعتقادات دین و مذهب با بی توجهی به ملاکها و معیارهای فوق انسان را با خواست خود به ترویج گمراهی دین داران و به گناهان کبیره ی دخالت در امور منحصر به خداوند گرفتار می کند و در قیامت امکان جبران برای صاحب سخن وجود نخواهد داشت.
  مهمترین لازمه های سخن در باره احکام و اعتقادات دین و مذهب آگاهی کامل به حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای دین داری و مذهب داری قرآنی و آگاهی کامل به چگونگی به کار گیری درست اصول استدلال عقلی است.