حاج حسین سیب سرخی | هیأت اگر نبود بساط جنون نبود


مراســم عـزادارى ايام فاطميه
هيأت روضه العباس ( عليه السلام )
با مــداحى حـاج حسين سيب سرخي
شنبه ٢١دي‌١٣٩٨


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر