دولت هم‌چنان پای کار نیست


زندگی در هوای همیشه آلوده
آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرها مسأله مهم این روزهاست؛ اما مقصر کیست و راه‌حل برون‌رفت از این معضل چیست.


+ 
14

- 
3

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر