چهار انتقام از آمریکا/انتقام اصلی از آمریکا؟


بخشی از خطبه های نماز جمعه20 دی ماه شهرستان ساوه درباره چهار انتقام از آمریکا/انتقام اصلی از آمریکا؟
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
4

- 
0
ارسال در 1398/10/20 ساعت 08:48 2020-1-10 08:48:33
توسط


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر