حال مسکن هرروز بدتر می شود


فرید موسوی،عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مریض ما که مَسکن است، اورژانسی نیست بلکه در بخش آی سی یو بستری است و حالش هر روز بدتر می‌شود.


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر