راه خنثی کردن توطئه ها


بخشی از خطبه های نماز جمعه06 دی ماه شهرستان ساوه درباره راه خنثی کردن توطئه ها
https://t.me/sedaye_saveh


+ 
0

- 
0
ارسال در 1398/9/29 ساعت 10:09 2019-12-20 10:09:49
توسط


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر