جنایت حامیان مردم ایران


اگر ناراحتی قلبی دارین لطفا نگاه نکنید
نمیشه اسمشون رو انسان گذاشت اونهایی که بخاطر رسیدن به مقاصد سیاسیشون، به دختر بچه 3 ساله هم رحم نکردند و اونو زنده زنده، آتش زدند. حالا عاملان آن جنایتها، تحت حمایت اروپاییها قرار دارند و در آمریکا برایشان همایش برگزار می کنند.+ 
14

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)