معاون اداره مالیات : دولت و مجلس، چرا جلوی پولشوئی مناطق آزاد را نمی‌گیرند؟


ابراهیمی گفت: مدتهاست در این مناطق پولشوئی صورت می‌گیرد، ولی مجلس و دولت هنوز به دنبال این هستند که بگویند به این مناطق، معافیت بدهیم یا ندهیم. خب چرا زودتر به فکرش نبودید؟


+ 
3

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر