میرحسین موسوی باید همان سال 88 اعدام می شد؟!


مهمترین توییت های روز را در #توییت_نما دنبال کنید+ 
23

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • موسویییییییییییییییییییییییییکییییییییییر

  • فقط یکی بگوید چطور می توانیم از داخل حصر انواع بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه و تبریک و تسلیت صادر نمود؟
    کدام حصر؟

  • فقط یکی بگوید چطور می توانیم از داخل حصر انواع بیانیه و اطلاعیه و اعلامیه و تبریک و تسلیت صادر نمود؟
    کدام حصر؟