عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • مبلغان غیر معصوم خدا پسندانه است فروتنی و پاسخگویی را در بحثهای دینی و مذهبی پیشه کنند
  ---
  خدا کند سکوت مبلغان ، که دین و مذهب را سوژه ی تبلیغ قرآر می دهند ، بر نقدهایی که در پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به محتوای موضوعات تبلیغ آنان به ثبت می رسد بعلت خود بزرگ بینی نباشد و شاید این سکوت بعلت عدم اطلاع آنان از نقدهای منطقی که از محتوای گفته های منتشر شده ی آنان گرفته می شود باشد.
  البته مبلغان غیر معصوم دین ومذهب که فروتنی و تواضع لله در مقابل مخاطبان خود باید خوی همیشگی آنان باشد و به خطا پذیری خود اذعان دارند هرگز شایسته نیست نسبت به نقدهای منطقی که از محتوای سخنان آنان گرفته می شود و نسبت به سئوالهایی که در این زمینه از آنان در پایگاه های اطلاع رسانی پرسیده می شود سکوت را بر توضیح را ترجیح دهند و مخاطبان فقط شنونده بپندارند.
  به هر حال مبلغان دین و مذهب می باید برای مصون نگه داشتن مخاطبان خود از اسیر شدن در دام شبهات روز افزون و از گمراهی که پیامد حتمی این اسارت است در مقابل نقدهایی که از سخنان آنان گرفته می شوند محض رضای خدا پاسخگو باشند.
  مبلغان نباید تصور کنند با تزریق یکسویه اطلاعات بی نقد می شود مردم را به راه راست خدا پسندانه هدایت و راهنمایی کرد.
  خداوند دانای مطلق گفتمانی را می پسندد و بشر را در قرآن برای بر گزیدن آن بشارت می دهد که بشر آن را با تفکر و بحث و کنکاش و تدبر قرآنی و عقلی علمی بهترین گفتمان یافته باشد.

 • روشنگری با پنهان کردن نظرات دفاع از فرهنگ دین داری و مذهب داری قرآنی از کدام دین و مذهب پیروی می کند؟؟؟!!!

 • ارسال نظر

 • روی گردانان از قرآن و عقل ناگزیر با سر انجام بدی رو به رو خواهند شد
  ---
  ترجیح حرمت بشر جایز الخطا بر حرمت و قدسیت دین خطا ناپذیر وحیانی خداوند چه توجیه و دلیل قطعی خدا پسندانه ای دارد که بولتن نیوز ، بخاطر اشخاص ، بی دلیل از نشر روشنگریهای دفاع از دین داری قرآنی و عقلی جلو گیری به عمل می آورد؟؟؟!!!
  اگر خدا شناس خدا ترس و پرهیز کار هستید با دلیل قاطع انکار ناپذیر به سئوال فوق پاسخ دهید و بدانید اینجا خاموش بمانید فردای قیامت خداوند حتما شما را به پاسخگویی و کشف حقیقت مجبور خواهد کرد و از پذیرفتن سر انجام خصومت با دفاعهای قرآنی و عقلی گریزی نخواهد بود.
  اصرار بر رویگردانی از حقایق آشکار دین داری قرآنی طبق هشدارهای قرآن یکی از عمده ترین سببهای غرق شدن در مشکلات بزرگ روز مره ی دنیا و ناتوانی از بهره بردن از نعمتهای فراوان الهی و استیصال از خروج از این مشکلات است.
  اگر بشر ایمان و صداقت و دقت و جدیت را در پیروی پیوسته از دستورهای وحی اصیل خداوند توشه ی راه خود به سوی آخرت نکند همیشه در مشکلات دنیا غرق خواهد ماند و بی تردید عاقبت اخروی خود را نیز تباه خواهد کرد.
  توجه عالمانه به آیات محکم و مفصل حد و مرزها و بایدها و نبایدهای شناختهای روش دین داری قرآنی و توجه به اصول متین استدلال عقلی برای شناخت سره از ناسره ی آن چه خارج از قران بنام دین و مذهب به ما عرضه می گردد و پیروی صادقانه از این اصول غیر قابل انکار تنها راه تقویت ولایت مداری و مودت خدا پسندانه ی پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت مطهر آن حضرت (ع) است.
  بدانید این حقیر در اصرار بر یاد آوری حقایق قرآنی نخست با یاری خداوند خود را مخاطب قرار میدهم و در یاد آوری این حقایق به غافلان که این حقیر بی تردید یکی از آنانم اگر رضایت خداوند تحقق یابد هیچ بهره ی دنیایی با این رضایت به هیچ وجه نمی تواند برابری کند و هرگز نباید بهره دنیایی را جایگزین رضایت خداوند عالمیان کرد.

 • سر انجام نادیده گرفتن اصول قرآنی و عقلی در دین آموزی و در دین داری چیست؟
  ---
  دین آموزی و دین داری اصول قرآنی و عقلی دارد و بنا به به اهمیت بی مانند دین خدا می باید برای مصون ماندن از خطا در این آموزش و در دین داری از این اصول حتما پیروی شود.
  نادیده گرفتن اصول قرآنی و عقلی در آموزش دین و در دین داری بشر را بنا بتاکید قرآن کریم به خطا و کج روی هلاکت بار در دین داری دچار می کند.
  خطا وکج روی در دین داری با وجود قرآن در دست رس همگان بجای جلب رضایت خداوند خشم خانمان بر افکن ذات اقدس احدیت را بر می انگیزد.
  این خطا بشر را که اصول دین آموزی و دین داری قرآنی و عقلی را با بی توجهی به اهمیت بی مانند دین خدا رعایت نکرده بی تردید بنا به هشدارهای فراوان قرآن به سوی دوزخ سوق می دهد.
  خداوند دانای مطلق یکتا با ارسال حد و مرزها و بایدها و نبایدهای روش دین داری خدا پسندانه در قرآن موجود در همه جا ، حجت را بر همه ی بشر به اتمام رسانده و با نادیده گرفتن اصول قرآنی و عقلی در دین داری هیچ کوتاهی را از بشر در این زمینه نمی پذیرد.
  تقیه در جلوگیری از روشنگریهای قرانی وعقلی و نابود کردن چنین روشن گریهایی دشمنی آشکار با دین خدا و مذهب اصیل قرآنی اهل بیت پیامبر است.
  چنین تقیه ای چون بقای جان بشر را از مصون نگه داشتن دین خدا از تحریفها بر تر می شمارد نزد خداوند یکتای داد و خرد هرگز قابل توجیه نیست و پشیزی ارزش ندارد.
  سوء استفاده از حدیث شریف ثقلین برای توجیه کج رویها در آموزش دین و در دین داری با بهانه قرار دادن احادیث و روایاتی که بعلت تضاد و تعارض آشکار با آیات محکم و مفصل قرآن و تضاد و تعارض با اصول استدلال عقلی مخدوش به جعل و دروغ اند دشمنی آشکار با خدا و پیامبر و ثقلین و گناه کبیره ی هلاکت بار نابخشودنی است.
  پیامبر (ص) و اهل بیت مطهر آن حضرت اگر در میان مردم حضور داشتند بی تردید از این گونه سوء استفادها و سوء استفاده گران ، که در ترویج احادیث و روایات جعلی دروغ اصول قرآنی و عقلی را نادیده می گیرند ، اعلام برائت و بیزاری می کردند.
  متاسفانه از دوران سلطنت آل بویه و سلطنت صفویان با دستور و کمک حاکمان این دورانها و روحانی نماهای درباری ، مسلک اخباری گری قرآن ستیز و خرد گریز سخت بر حوزه های علمیه دینی و مذهبی تشیع چیره گشت و هنوز تا کنون آثار شوم و هلاکت بار این مسلک بر این حوزه ها و بر سایر محافل تشیع حاکم و چیره است.
  مهم ترین وظیفه ی خدا پسندانه ی دین شناسان در دوران کنونی نظام مبارک اسلامی پاک سازی دین و مذهب از آثار شوم و دین زدای مسلک سر تا پا خطای اخباری گری و مبارزه ی عالمانه قرآنی و عقلی با اندیشه های انحراف آفرین این مسلک که دشمن قرآن و عقل است و پاک سازی ضابطه مند عالمانه ی همه ی محافل و رسانه های تشیع از لوث وجود نحس تفرقه آفرین این مسلک است.
  تشیع و پیروی از مذهب امامان اهل بیت پیامبر باید به اصالت قرآنی وعقلی خود باز گردد تا جای حقیقی خود را با قرآن و عقل در صدر سایر مذاهب اسلامی و در دلهای پاک مسلمانان مؤمن وفا دار به دین خدا بار دگر باز یابد.
  اگر در فرصت وجود دوران نظام مبارک اسلامی هم اکنون به اصلاحات قرآنی و عقلی در آموزشهای دینی در حوزه های علمیه دینی مذهبی تشیع اقدام صادقانه و جدی شروع نشود و ادامه نیابد شاید فردا دیگر چنین فرصتی به دست نیاید و آنگاه همه ی ما در محضر خداوند مسئول خواهیم بود و بی تردید با سرنوشتی ناگوار ابدی پایان ناپذیر رو به رو خواهیم شد.