نتیجه اغتشاشات در وسط شهر این میشه!


شدیدترین تحریم های تاریخ ایران پس از اتفاقات سال 1388
مصمم کردن آمریکا برای خروج از برجام در پی اتفاقات سال 96
پس از اتفاقات سال 98 چه اتفاقی قراره بیوفته؟!


+ 
10

- 
2
ارسال در 1398/9/3 ساعت 16:27 2019-11-24 16:27:13
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر