آمریکای زیبا-۱ | آمریکایی کُشی


مجموعه موشن گرافیک «آمریکای زیبا» در چند قسمت به بررسی وضعیت اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی و ... در درون جامعه آمریکا می پردازد.
قسمت اول «آمریکایی کُشی»


+ 
10

- 
0
ارسال در 1398/8/20 ساعت 17:36 2019-11-11 17:36:28
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر