برخورد تعزیرات با فروشندگان ماهی حرام گوشت


منبع: خبرگزاری صدا و سیما http://www.iribnews.ir/ دانلود شده از کانال خبرگزاری صدا و سیما @iribnews


+ 
10

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر