مهمترین حوزه نهی ازمنکر، ملوک و علماست که جامعه باید درستشان کند


گزیده بیانات استاد علی تقوی درباره امر به معروف و نهی از منکر


+ 
4

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر