دیکتاتورهای خسارت ساز


چرا باید از مجمع روحانیون، شورای عالی و پدرخواندگان سنتی عبور کرد؟!


+ 
19

- 
4

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر