نشست هم اندیشی روسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور


نشست هم اندیشی روسای اتحادیه های پوشاک کشور با حضور مسئولین این حوزه برگزار شد.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر