نشست هم اندیشی روسای اتحادیه های پوشاک سراسر کشور


نشست هم اندیشی روسای اتحادیه های پوشاک کشور با حضور مسئولین این حوزه برگزار شد.


+ 
1

- 
0
ارسال در 1398/6/24 ساعت 14:12 2019-9-15 14:12:56

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر