برند ملى - تيزر قسمت دوم


برنامه برند ملى ويژه فعالان اقتصادى و علاقه مندان تحولات به اخبار اقتصادى ايران. - مصاحبه چالشى با بنيانگزاران و مديران ارشد برند هاى ايرانى جهت شناخت بيشتر نقشه راه كسب و كار


+ 
3

- 
0
ارسال در 1398/6/24 ساعت 14:02 2019-9-15 14:02:50

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر