برند ملى - تيزر قسمت اول


برنامه برند ملى ويژه فعالان اقتصادى و علاقه مندان تحولات به اخبار اقتصادى ايران. - مصاحبه چالشى با بنيانگزاران و مديران ارشد برند هاى ايرانى جهت شناخت بيشتر نقشه راه كسب و كار در ايران.


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر