اهمیت حق الناس


بخشی از خطبه های نماز جمعه22 شهریور شهرستان ساوه درباره اهمیت حق الناس
https://t.me/saveh_adineh


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر