آیا پنبه تراریخته هم ضرر دارد؟


هشدارهای پروفسور علی کرمی در برنامه تلویزیونی تب تاب/13
کانال کشکول سلامت در تلگرام و سروش:
salamat82@


+ 
6

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر