حاج مهدی رسولی | میون این هلهله ها


زمینه | ‌میون این هلهله ها...

بامداحی:حـــــــــاج‌مــــــهــدی‌رســولـی
شـــــــــب‌ششم‌مــحـــرم‌الـحــــرام‌۱۴۴۱
پنجـشـنبه ۱۴شـــهـریـورمـــــــــاه ۱۳۹۸
هـیئت‌ثـارالله(رهــروان‌امــام‌و‌شـــهـدا)


+ 
11

- 
2

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر