اون دختری که بد حجابه کافر نیست به پیر به پیغمبر به خدا شیفته ی این مملکته!


جا برای حبیب های بازگشتی داریم؟
اونایی که یقه میبندن رو چطور میخوای پیدا کنی؟


+ 
50

- 
6
ارسال در 1398/5/26 ساعت 15:16 2019-8-17 15:16:16
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
 • انصافا هم شیفته هستن اما شیفته به فساد کشاندن جوانان مملکت!!!
  یه سری افراد قانون شکن که حرمت همه چیز رو شکستن
  البته اون دنیای خودشون رو حسابی آباد کردن با این رفتارهاشون!

 • حجاب واجب ابدی وتغییر ناپذیر الهی هست
  حجاب حفظ گوهر انسانیت هست
  اما اقتصاد مهم هست
  معیشت ملت مهم هست
  ایجاد شغل برای جوانان خیلی مهم هست
  ساختن خانه برای بی خانمانها مهم هست.
  مبارزه با فقر وفساد و تبعیض ورانت وبی عدالتی مهم هست

 • کافر تعریف مشخصی دارد, بعضی ها آن تعریف را نمیدانند برای همین گمان دارند هر غیرمسلمانی یا هر مسلمان زاده ای که متدیّن نیست کافر است حتی اگر دختر 9 ساله باشد یا اینکه پسر 15 ساله ای باشد
  در حالیکه این اشتباه است؛ کافر آنکسی است که خدا خودش را به او شناسانده و دین درست را هم به او فهمانده و برایش مشخص کرده باید پایبند به دین درست باشد ولی با این حقایق را با وجود فهمیدنشان کتمان کرده و نمی پذیرد و دروغ انگاشته
  در جهان با وجود بمباران دروغ و شبهه رسانه ها علیه خدا و دین درست و پیروانشان؛ خیلی از مردم هنوز خدای حقیقی و دین درست را نشناختند یا اینکه جهل مرکب به آن دارند با اینکه اکثریت مردم جهان هم خداباورند ولی خدایشان آن خدای حقیقی نیست مثل مسیحیان فعلی که خدای تثلیثی را حقیقی میدانند در حالیکه خدای تثلیثی ساختگی است و وجود خارجی ندارد
  همچنین در مملکت ما بعضی از مردم بخصوص اکثر نوجوانان و جوانان هنوز آن حقایق را نمیدانند یا اینکه بر اثر حمله گسترده رسانه های دروغ گو و شبهه انداز علیه خدا و دین درست و عملکرد بد بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی و اوضاع نابسامان کشورمان که به اسم اسلام وانمودش کردند نسبت به دین و حتی خدا؛
  بدبین شده و جهل مرکب پیدا کردند
  باید برای مردم بخصوص جوانان و نوجوانان توضیح داده شود به نرمی و با زبان علم و منطق و ادب

 • پوشش زنان و دختران زرتشتی که به آئین شان عمل میکنند هم پوشش مناسبی برای دختران و زنان ایرانی است, ما گمان کردیم حجاب یعنی چادر؛ با اینکه چادر هم پوشش زنان و دختران ایرانیان باستان پیش از اسلام بوده ولی همینکه روسری و مقنعه ای بلند بپوشند که نازک نباشد و مو و گوش و گردن و سینه را بپوشاند و مانتویی بلندی که تنگ نباشد تا برجستگی های اندامشان را نشان بدهد و زیر مانتو هم شلوار گشاد و بلند بپوشند کفایت میکند

 • اگر خداوندی باشد که هست و فقط او حق است پس بر عهده اوست که مستقیماً یا با اسبابی خودش را به انسانها بشناساند و خدایان دروغین را ابطال کرده و رسوا کند...
  و اگر خداوند حق دینی برای هدایت فرستاده تا جهانبینی درست و اوامر و نواهی خودش را به مردمان برساند؛ باز بر عهده اوست که دین حق را به انسانها بشناساند مستقیماً یا با اسبابی و دین های دروغین و مکاتب بیهوده و جهانبینی های غلط و مضّر را ابطال کرده و رسوا کند..
  اگر چنین نکند بر عهده انسانها از آن بابت چیزی نیست
  و از آنجا که خداوند حق نسبت به ما مهربان است و خیرخواه انسانهاست خودش و دین حق را به همه خواهد شناساند و لزوم پیروی از آن را برای انسانها مشخّص خواهد کرد...
  و البته تا اکنون خودش و دین حق را بر تعدادی از انسانها شناسانده پس آنها که او و دین حق را شناختند وظیفه دارند با ایمان و اعتقاد و اعتماد به خدا به دین حق گرویده و به آن عمل کنند و با آنهایی که هنوز خداوند حق و دین او را نشناختند مدارا کنند...
  و البته آنها که خداوند حق و دین او را شناختند ولی از ایمان به او و گرایش به دین حق و عمل به آن رویگردانند آنها همان کافران هستند...
  برای همین ما فارغ از خداوند و دین حق هم که بخواهیم در پی اصلاح جامعه باشیم
  بایست همه را دعوت کنیم به این پند اخلاقی حکیمانه که:
  هر چه را برای خودت می پسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه را برای خودت نمی پسندی برای دیگران هم نپسند..
  بنابراین بیاییم به دیگران دروغ نگوییم همانطور که دوست نداریم به ما دروغ بگویند...
  از دیگران دزدی نکنیم همانطور که نمی خواهیم کسی از ما دزدی کند...
  به دیگران احترام بگذاریم همانطور که دوست داریم به ما احترام بگذارند...
  دنبال زن و دختر و ناموس مردم نیفتیم و به شهوت چشم به آنها ندوزیم همانطور که دوست نداریم کسی دنبال زن و دختر و ناموسمان بیفتد و نگاه شهوتی به آنها بکند
  (و اگر مُنصف باشیم باید بپذیریم که این حجاب و پوشش مناسب است که تا حدود زیادی مانع خواهد شد و ناموسمان را حفظ خواهد کرد)...
  و گرانفروشی نکنیم همانطور که نمیخواهیم کسی به ما گران بفروشد...
  ناسزا نگوییم همانطور که دوست نداریم به ما ناسزا گویند...
  به نیازمندان کمک کنیم همانطور که دوست داریم در موقع نیاز دست مان را بگیرند...
  و در آگاه کردن مردم بکوشیم همانطور که دوست داریم اگر چیزی را نمی دانیم به درستی آگاهمان کنند...
  ووووو
  و البته در حفظ سلامتی خودمان کوشا باشیم و از مواد مخدر و مواد غذایی مضّر و مشروبات الکلی و سیگار دوری کنیم و خانواده هایمان را از اینها دور کنیم و قوانین رانندگی را رعایت کنیم و به آنها نیز یاد آوری کنیم اگر سلامتی شان را خواهانیم...
  ((اگر نیک بنگریم این پند حکیمانه که: هر چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه نمی پسندی برای دیگران هم نپسند؛ اگر توسّط مردم باور گردد و عمل شود کشورمان و دنیا را گلستان میکند؛))
  و صد البته اگر کسی خداوند حق را حاضر و ناظر بداند و یقین بدارد پس از مرگ بازخواست خواهد شد الزام جدّی برای عمل به این پند حکیمانه برای خود می بیند وگرنه خیلی کم رخ میدهد شخصی که اعتقاد به خدا و عالم آخرت ندارد خود را به این پند ملزم کند...
  چون برای چنین کسانی رعایت اخلاق و به فکر دیگران هم بودن معنایی ندارد و میگویند: فقط همین دنیاست و پس از مرگ نابودی مطلق است پس بگذار برای رسیدن به آنچه مایلیم هر کاری که شده انجام بدهیم هر چند برای رسیدن به آن به دیگران ظلم کنیم, زیرا فقط خودمان مهّم هستیم نه دیگران

 • رائفی پور یکبار حرف خوبی زد و اینکه گفت هر جا دیدید دارد یک برنامه تبلیغاتی خود موفق می شد و دور بر می دارد یقین کنید که کار دشمن است!
  انصافا راست گفت. نمونه اش بزرگ کردن خود رائفی پور. این همه اختصاص یافتن صفحات مجازی به او. این همه سایت که قربه الی الله مبلغ حرفهایش شدند و این همه استاد استاد کردن و رفتن روی سرچ اول گوگل و... همه به یک دلیل بود:

  او را داشتند بزرگ می کردندتا اینجا از او استفاده کنند. ضربه ای که امثال رائفی پور با این وجهه ساختگی به دین می زنند از ضربه علینژاد بدتر است.
  چرا؟ چون عیناد صرفا زنان را به کشف حجاب تشویق می کند.
  اما رائفی پور به همان زنان دارد می گوید خیالتان راحت! نمی گذاریم متدینان مزاحتمتان شوند!

 • ناظر 98/5/29 ساعت 14:58

  شیطان وسیله ای برای فساد پیدا کرده و ان بدحجابیست و دست از ان برنخواهد داشت چون میداند این ترفند همه زحمات مردم را به باد خواهد داد . مگر میشود زنی بدحجاب باشد و یا شوهری زنش بدحجاب باشد و فکر کند مسلمان است و اعمالش در نزد خدا مقبول است . حماقت محض است . بد حجابی کل جامعه را به فساد میکشد و وقتی مسلمانی علنا با خدا و کلام خدا عناد و دشمنی میکند ایا میتواند فکر کند خدا پرست است . نه این همان شیطان پرستی است . در حالی که خدا را صدا میزنیم ولی به جای کعبه به دور خانه شیطان میگردیم و به جای سنگ زدن به خانه شیطان سنگ را به طرف مومنین و امران به معروف پرتاب میکنیم .

 • جالبه که بعضی از زنان و دختران ما میگویند ما دوست دار ایران و فرهنگ ایرانیم ولی نحوه پوشش غربی را می پسندند؛ حال آنکه اگر علاقه ای به سرزمین مادریشان دارند بایست مثل ایرانیان باستان لباس بپوشند که سر و بدنشان پوشیده بود همچون دختران و زنانی که به آئین زرتشتی عمل میکنند و پوشش شان چیزی همچون حجاب اسلامی است

 • حرف رائفی پور با حرف آقامیری و حرف علینژاد یکی است:
  کاری به کار بی حجابان نداشته باشید. بگذار گناه در جامعه علنا انجام شود.

  حالا می فهمیم امثال سر سید احمد خان هندی با آنهمه ادعای اسلام و آنهمه هندو که مسلمان کرد چطور خودش مبلغ فرهنگ انگلیس و مدعی اسلام مدرن شد و حتی معجزات الهی را تبدیل به حوادث طبیعی نمود..

 • امثال کشور دلیران، رائفی پور، حسن آقامیری و دیگران همه حرفشان یک چیز است:
  اسلام حق دخالت در زندگی اجتماعی مردم را ندارد. جایش همان سر سجاده است و گوشه مستراح و احکام شکیات و غسل و طهارت. به اسلام چه که مردم چطور دلشان می خواهد زندگی کنند؟
  عین اینکه بگوییم اصلا انبیا چه حقی داشتند زندگی عادی مردم را به هم بزنند؟

  آن قدر هم وقیح و پر رو و کثیف شده اند که رسما می گویند چون در صدر اسلام با بی حجابی برخورده نشده پس بی حجابی نباید مورد برخورد قرار گیرد! عین اینکه بگویند چون در صدر اسلام با قاچاق مواد مخدر برخورد نشده پس نباید الان با آن برخورد نمود!
  اما خدا لعنتشان کند که نمی گویند بسیاری از گناهان محصول عصر جدید است و اصلا در صدر اسلام رخ نداد! روزه خواری علنی هم تا پایان عصر اموی رخ نداد و وقتی هم که رخ داد امام باقر فرمود حکم روزه خواری که سه بار علنا روزه خواری کند اعدام است.
  بی حجابی زن آزاده هم هرگز به طور علنی رخ نداد مگر تا دویست سال اخیر.

  اما عده ای گمان کرده اند اصلا اسلام می تواند اجازه دهد انجام علنی گناه مجاز باشد!
  تازه همین حرامزاده ها سنگ رهبری را هم به سینه می زنند. همان رهبری که همه حرفهایش را در مورد نقص ضاهر و نظایر آن پس گرفت و صریحا اعلام کرد:
  نمی دانستم آلزایمر هم گرفته ای.
  این هم آخرین حرفهای رهبری برای حجاب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: کار حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آنچه حرام شرعی است، نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود. ایشان با ردّ حرف برخی افراد مبنی بر اینکه باید اجازه داد مردم خودشان حجاب را انتخاب کنند، گفتند: این حرف را درباره همه گناهان اجتماعی می‌توان گفت؛ مثل آن که بگویند فروش مشروبات الکلی آزاد شود و هر کس خواست بخورد یا نخورد؛ آیا این حرف درست است؟
  http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39132

 • ناسزاهایت را جواب نمیدهم چون در اینصورت با تو فرقی نخواهم داشت
  تو آنقدر نمی دانی که نه رائفی پور موافق حجاب اختیاری است و نه من
  حرف من این است که مثل گنجی که رفتارش مورد پسند توست و میخ و پونز به صورت و بدن زنان و دختران بدحجاب و بیحجاب میزد کار بجایی نمیرسد
  و بی حجاب و بدحجاب را یکی پنداشتی
  من این سخنان رهبری را که گفتی ندیده و نشنیده بودم که در آن هم درباره حجاب اختیاری گفته نه شیوه مواجهه با بدحجابان
  ولی آن سخنان رهبری که گفتم هم درباره بدحجاب ها بوده که متاسفانه الآن به صورت عرف در آمده و اکثر زنان و دختران بدحجابند نه بیحجاب
  آنقدر بی توجهی که عنوان این کلیپ را هم نادیده گرفتی که نوشته اون دختری(نوجوان و جوانی)که بدحجابه کافر نیست
  ای کاش بجای فحاشی و تکفیر و تهمت زدن دلیل و سندی می آوردی برای اینکه ثابت کنی از کجای قرآن و کلام اهل البیت(علیهم السلام) در آوردی که گنجی کذایی مومن و مخلص بوده و اینکه میخ و پونز به زنان و دختران در کوچه و خیابان میزده جواز شرعی دارد!

 • ای دشمن خدا! مهم نیست که به من جواب بدهی یا ندهی. چون ناسرایی به تو نگفتم و هر چه بود سرایت بود و تو سزاوار بدتر از اینها هستی.
  قانونی و اجباری که قرار است روی کاغذ باشد و برخوردی با قانون شکن صورت نگیرد بیشتر به شوخی شبیه است.
  عین همین شوخی هم که نمی گذارید کسی با بی حجاب برخورد کند و هم می گویید مخالف قانون حجاب نیستید!
  نفاق از این واضحتر و علنی تر؟

  عمده کارهایی که گنجی و اامثال او در دهه شصت کردند درست بود. نتیجه آنکار شد فضای اخلاقی و سالم جامعه. پایدارترین خانواده ها در دهه شصت شکل گرفتن با پایین ترین آمار طلاق . کمترین سقط جنین . کمتر قتلهای عشقی و ناموسی و...
  اینکه گنجی حالا اعمال خودش را تباه کرد و به گذشته خودش پشت کرد درست بودن آن کارهایش را زیر سوال نمی برد.

  دختری هم که بی حجاب است کافر است و قتلش هم واجب. پونز زدن اتفاقا در اسلام نیست اما اعدام هست.
  نه فقط در حجاب، هر کس علنا گناه کندذ و بر این گناه اصرار کند ولو گناهی صرفا در حد روزه خواری علنی باشد در حکم محارب با حاکمیت اسلام و کافر حربی است.
  حالا اینکه چرا آقایان از ترس متهم شدن به تحجر و خشونت طلبی از گفتن صریح حکم خدا خودداری می کنند داستان دیگری است.

  از بی حجاب بدتر شما ها هستید. شمایی که وقیحانه اسلام را در حد یک دین فردی فروکاسته اید.
  فرق گناه علنی و علنی را انکار می کنید.
  و فکر کرده اید اول همه مردم باید خودشان قلبا به تک تک احکام اجتماعی اسلام ایمان بیاورند تا بعد تازه آن ها را اجرا کرد!!!

 • در نهج البلاغه امیرمومنان علی(علیه السلام)میخوانیم که طبق قرآن فرموده:
  خدا ايمان را واجب كرد براى پاكى از شرك ورزيدن،
  و نماز را براى پرهيز از خود بزرگ ديدن،
  و زكات(دادن به فقیران) را تا موجب رسيدن روزى شود(هم فقیران نیازشان برطرف بشود و هم زکات دهنده بخاطر کار خیرش روزی اش برکت یابد و بیشتر شود)،
  و روزه را تا اخلاص آفريدگان آزموده گردد، و حج را براى نزديك شدن(و اتحاد و ارتباط) دينداران،
  و جهاد(جنگ برای دفع ظالمان و دفاع از مظلومان و پاسداری از دین) را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان،
  و امر به معروف را براى اصلاح كار همگان، و نهى از منكر را براى بازداشتن بيخردان، و پيوند با خويشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان،
  و قصاص را تا خون ريخته نشود، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نمايد،
  و ترك ميخوارگى را تا خرد بر جاى ماند،
  و دورى از دزدى را تا پاكدامنى از دست نشود،
  و زنا را وانهادن تا نسب نيالايد،
  و همجنسبازی را ترك كردن تا نسل فراوان گردد،
  و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انكار شده استيفا شود،
  و دروغ نگفتن را، تا راستگويى حرمت يابد، و سلام كردن را تا از ترس ايمنى آرد،
  و امامت را تا نظام امّت پايدار باشد، و فرمانبردارى را تا امام در ديده ها بزرگ نمايد

 • این کیف قاپ ها عاشق اسلام و ایران هستند. بروید رویشان کار فرهنگی کنید! با محبت با آنها برخورد کنید! و... دقیقا همان اراجیفی که در مورد برخورد با بی حجابها می گویند. با آنکه کیف قاپ فقط یک کیف را می قاپد اما بی حجاب همه حیا و عفت و غیرت و امنیت اخلاقی جامعه و پایه های خانواده و... را می قاپد. بی حجابان در سال با تحمیل پدیده هایی مثل طلاق و مشکلات فرزندان طلاق و سقط جنین و قتلهای عشقی و ناموسی بیش از بزرگترین اختلاسها به کشور خسارت وارد می کنند

 • ماردونا را ول کنید غضنفر را بگیرید.
  علینژاد را ول کنید رائفی پور را بگیرید.
  واقعا نمی فهمد حرفهایش به معنای دادن اطمینان خاطر به بی حجابان است؟

 • گرامی اینطور که پیداست شما هنوز فرق بدحجاب و بی حجاب را تمیز نمی دهید

 • بدحجاب وجود خارجی ندارد. این اختراع شما برای فرار از برخورد با بی حجابان بود.
  همانطور که بین خوردن علنی یک استکان شراب و ده لیتر شراب فرقی نیست بین چند تار مو و بی حجابی هم فرقی نیست.
  هر دو یک معنی دارد: گناه علنی

 • ولی خوب در سخنرانی های استاد رائفی پور فضا خیلی سنگین هست و انسان دچار جو زدگی میشود باید دید وقتی جو خوابید و عقل به حالت معمولی برگشت مردم چقدر دیندار هستند

 • 100%

 • ای کاش همه افکار تو را داشتن استاد نمیدانم تا کی میخواهند دیوار یک طرفه را کاه گل کنند و ...

 • از نظر بعضی شیعه نماها همه کافرند جز خودشون

 • پ ن پ. تو مسلمان تشریف داری و این آقای پولس زمانه.
  خیال کرده اید اسلام یک ورد است و شریعتش حق حاکمیتی ندارد. این همان کفر محض است که شما دارید

 • شریعت (قوانین)اسلام حق حاکمیتی دارد؛ مُنتها در این 40 سال جمهوری اسلامی نشان داده که نه اسلام را به درستی معرّفی کرده و نه شریعت را تمام و کمال و به درستی در جامعه پیاده کرده
  نه آن افراط گنجی ها جواب داده و نه بیخیالی اصلاح طلبان
  اینقدر دیگران را به کفر متهم نکن؛ ترسم از این است که خدای ناکرده به جایی برسی که اکنون گنجی رسیده و قرآن و امام زمان را مُنکر است

 • نیازی به اتهام کفر زدن به امثال تو نیست چون کفرتان را خودتان دارید فریاد می زنید.
  حمایت از گناه علنی معنای جز خروج از حکومت شرع و انکار ولایت الله ندارد.
  اصلا برای همین عبنژاد ها درست فهمیده اند که اگر این سد فرو بریزد بقیه قوانین شرع هم دمینو وار فرو خواهند ریخت.

  تازه رسما و علنا تهمت هم می زنید:
  می گویید هر کس روزی مجاهد راه اسلام است حتما و قطعا روزی پشیمان خواهد شد مثل گنجی!
  و می گویید چون گنجی و سایر مجاهدان اسلام و حتی اصحاب پیغمبر به عملکرد گذشته خودشان پشت پا زدند پس اصل آن عملکرد و اسلام و مجاهدتها غلط بوده است.

  کفر واضح تر از این هم باید باشد؟
  عملکرد ما در دهه شصت درست بود. نتیجه اش فضای اخلاقی و پاک جامعه بود که از دست رفت.

 • درسته

 • بعضی از زنان و دخترانند که میگویند کجای قرآن آمده که حجاب داشته باشید؟خدای کائنات در سوره النور قرآن فرموده :
  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾
  وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾
  به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت دیگران] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، این برای آنان پاکیزه تر است، قطعاً خدا به کارهایی که انجام می دهند، آگاه است. (۳۰)
  و به زنان باایمان بگو: چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، و زینت خود را [مانند لباس های زیبا، گوشواره و گردن بند] مگر مقداری که [طبیعتاً مانند انگشتر و حنا و سرمه، بر دست و صورت] پیداست [در برابر کسی] آشکار نکنند، و [برای پوشاندن گردن و سینه] مقنعه های خود را به روی گریبان هایشان بیندازند، و زینت خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران شوهرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان [هم کیش خود] شان، یا بردگان زر خریدشان، یا خدمتکارانشان از مردانی که ساده لوح و کم عقل اند و نیاز شهوانی حس نمی کنند، یا کودکانی که [به سنّ تمیز دادن خوب و بد نسبت به امیال جنسی] نرسیده اند. و زنان نباید پاهایشان را [هنگام راه رفتن آن گونه] به زمین بزنند تا آنچه از زینت هایشان پنهان می دارند [به وسیله نامحرمان] شناخته شود. و [شما] ای مؤمنان! همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید. (۳۱)
  و در سوره الاحزاب فرموده:
  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾
  اى پيامبر! به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش‌هاى خود را بر خود بپيچند. اين براى آن كه [به عفيف بودن‌] شناخته شوند و مورد تعرض [هوسبازان‌] قرار نگيرند نزديك‌تر است، و خدا آمرزنده و مهربان است

 • اللهم عجل لولیک الفرج
  اجرتون با خدا

 • امان از افراط و تفریط

 • کافر کسیست که خدا و دین حق و لزوم پیروی از آن را پس از فهمیدنش منکر بشود..
  بسیاری از نوجوانان و جوانان ما هنوز خداوند به آنها این حقایق را نشناختند تا کافر محسوب گردند

 • اگر امروز سخن گفتن از نهی از منکر و دفاع از شرع تند روی نامیده شود و در عوض قرار است پولس هایی مثل آقامیری ها و رائفی پور ها مدعی دین بشوند هماان بهتر که ما را تندرو بنامید.

 • بجای ناسزاگفتن و تهمت زدن و تکفیر کردن و مرگ فرستادن.. برای حرفهایت سند بیآور
  ادعا کردی رهبری به غلط کردن افتاده و گفته بدحجابی مثل مشروب خوردنه! در کدام سخنرانی اش گفته؟
  جنابکم که گنجی فرصت طلب و نفوذی را در ذیل ویدیوی پورازغدی؛ مومن مخلص در اوایل انقلاب میدانی چونکه پونز به صورت و بدن دختران و زنان بدحجاب میزد و گویا خیلی خوشت میآید که به گنجی اقتدا کنی و به صورت زنان و دختران بدحجاب میخ و پونز بزنی پس قبل از اینکار آیه ای یا روایت و حدیثی از اهل البیت(علیهم السلام) بیآور که گفته باشند حدّ شرعی زنان و دختران بدحجاب و بیحجاب این است که در کوچه و خیابان به صورت و بدنشان میخ و پونز بزنید یا اینکه روایتی بیآور که خود پیغمبر و اهل البیتش(علیهم السلام)چنین کاری را کرده باشند
  مرده شور آن اسلامی را ببرند که مثل گنجی ملعون نمایندگانش باشند که بخواهند چنین وحشی گریهایی را نسبت به زنان و دختران بدحجاب انجام بدهند

 • نمی دانستم آلزایمر هم گرفته ای.
  این هم آخرین حرفهای رهبری برای حجاب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: کار حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آنچه حرام شرعی است، نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود. ایشان با ردّ حرف برخی افراد مبنی بر اینکه باید اجازه داد مردم خودشان حجاب را انتخاب کنند، گفتند: این حرف را درباره همه گناهان اجتماعی می‌توان گفت؛ مثل آن که بگویند فروش مشروبات الکلی آزاد شود و هر کس خواست بخورد یا نخورد؛ آیا این حرف درست است؟
  http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39132


  ضمنا در پستی و ملعون بودن تو که رسما چند تهمت را با هم زدی. معنای حرفهایت این است
  1- گفتی هر کس زمانی مومن و مچجاهد راه خدا است حتما روزی پشیمان و بی دین می شود مثل گنجی!
  2- وقتی مجاهدان راه خدا گمراه شوند و پشیمان شوند باید نتیجه گرفقت مرامشان از اول غلط بوده است. مثلا چون اصحاب پیامبر بعد از ایشان منحرف شدند پس از اساس دین پیامبر غلط بوده است!
  3- وقیحانه گفتی هر اقدامی که در زمان صدر اسلام موردی برایش پیش نیامده پس حلال است. آری. جایی هم پیش نیامد که پیامبر و اهل بیت با قاچاق مواد مخدر و یا ارز برخورد کنند پس لابد جایز است! شعورت نمی رسد که اصلا پدیده بی حجابی علنی محصول دویست سال اخیر اخیر و قبل از آن حتی در جوامع یهودی و مسیحی اروپا هم وجود نداشت ه بخواهد با آن برخورد بشود یا نشود.

  مرده شور اسلامی را ببرند که تو و رائفی چو و حسن آقامیری مبلغ آن هستید و اسلام را تا حد یک دین تی تیش مامانی و بی خاصیت پایین آورده اید.

 • ناسزاهایت را جواب نمیدهم چون در اینصورت با تو فرقی نخواهم داشت
  و تهمتی که زدی که من گفتم هر کس مجاهد راه خداست مثل گنجی پشیمان میشود!!!
  کجا من چنین گفتم؟
  تو آنقدر نمی دانی که نه رائفی پور موافق حجاب اختیاری است و نه من
  حرف من این است که مثل گنجی که رفتارش مورد پسند توست و میخ و پونز به صورت و بدن زنان و دختران بدحجاب و بیحجاب میزد کار بجایی نمیرسد
  و بی حجاب و بدحجاب را یکی پنداشتی
  من این سخنان رهبری را که گفتی ندیده و نشنیده بودم که در آن هم درباره حجاب اختیاری گفته نه شیوه مواجهه با بدحجابان
  ولی آن سخنان رهبری که گفتم هم درباره بدحجاب ها بوده که متاسفانه الآن به صورت عرف در آمده و اکثر زنان و دختران بدحجابند نه بیحجاب
  آنقدر بی توجهی که عنوان این کلیپ را هم نادیده گرفتی که نوشته اون دختری(نوجوان و جوانی)که بدحجابه کافر نیست
  ای کاش بجای فحاشی و تکفیر و تهمت زدن دلیل و سندی می آوردی برای اینکه ثابت کنی از کجای قرآن و کلام اهل البیت(علیهم السلام) در آوردی که گنجی کذایی مومن و مخلص بوده و اینکه میخ و پونز به زنان و دختران در کوچه و خیابان میزده جواز شرعی دارد!

 • ای دشمن خدا! مهم نیست که به من جواب بدهی یا ندهی. چون ناسرایی به تو نگفتم و هر چه بود سرایت بود و تو سزاوار بدتر از اینها هستی.
  قانونی و اجباری که قرار است روی کاغذ باشد و برخوردی با قانون شکن صورت نگیرد بیشتر به شوخی شبیه است.
  عین همین شوخی هم که نمی گذارید کسی با بی حجاب برخورد کند و هم می گویید مخالف قانون حجاب نیستید!
  نفاق از این واضحتر و علنی تر؟

  عمده کارهایی که گنجی و اامثال او در دهه شصت کردند درست بود. نتیجه آنکار شد فضای اخلاقی و سالم جامعه. پایدارترین خانواده ها در دهه شصت شکل گرفتن با پایین ترین آمار طلاق . کمترین سقط جنین . کمتر قتلهای عشقی و ناموسی و...
  اینکه گنجی حالا اعمال خودش را تباه کرد و به گذشته خودش پشت کرد درست بودن آن کارهایش را زیر سوال نمی برد.

  دختری هم که بی حجاب است کافر است و قتلش هم واجب. پونز زدن اتفاقا در اسلام نیست اما اعدام هست.
  نه فقط در حجاب، هر کس علنا گناه کندذ و بر این گناه اصرار کند ولو گناهی صرفا در حد روزه خواری علنی باشد در حکم محارب با حاکمیت اسلام و کافر حربی است.
  حالا اینکه چرا آقایان از ترس متهم شدن به تحجر و خشونت طلبی از گفتن صریح حکم خدا خودداری می کنند داستان دیگری است.

  از بی حجاب بدتر شما ها هستید. شمایی که وقیحانه اسلام را در حد یک دین فردی فروکاسته اید.
  فرق گناه علنی و علنی را انکار می کنید.
  و فکر کرده اید اول همه مردم باید خودشان قلبا به تک تک احکام اجتماعی اسلام ایمان بیاورند تا بعد تازه آن ها را اجرا کرد!!!

 • رسما از اولاد زنا باید باشی که مجددا حرفهایت را تکرار می کنی آنهم بی هیچ پاسخی.
  حرفهای رهبری را هم برایت گذاشتم که به خودت زحمت عذرخواهی هم ندادی.

 • ناظر 98/5/27 ساعت 01:34

  بدون شک کسانی که از بد حجابی تحت هر عنوانی دفاع میکنند. یا در خانواده زن بد حجاب دارند و یا اینکه فکرشان نادرست است . میگویند باید با تشویق و محبت انها را جلب کرد . مگر بعد از چهل سال و اینهمه نصیحت و پند و اندرز باز هم بد حجابی و بی حیایی بیشتر نشد ؟ چرا مادری که خودش چادریست اما دخترش در کنار مادر با بدحجابی کامل راه میرود . یعنی پدر و مادرش او را پند واندرز نداده اند . چرا داده اند . اما این دختران خودنمایی جنسی را دوست دارند . از اینکه اندام خودشان را با بدترین وضع در انظار قرار دهند لذت میبرند . اینگونه زنان و دختران را نمیتوان با پند و اندرز به حجاب رساند مگر اینکه همانطور که انان به فرهنگ مردم مومن با بدحجابی توهین میکنند . در رسانه های جمعی به انها توهین شود و این توهین و تحقیر همراه با نصیحت و پند و اندرز باشد تا موثر واقع شود . در غیر اینصورت هیچگاه جامعه اصلاح نخواهد شد و این خیال خامیست که بعضیها با حرفهای صد من یک غاز سعی در توجیه بدحجابی دارند چون اگر با نصیحت کار درست میشد که کار به این افتضاح و لاابالی گری کشیده نمیشد .

 • رائفی پور خیلی حرف درستی زد که بیش از 20 ساله که ماهواره ها به خانه های مردم نفوذ کرده با آن حملاتشان به اسلام و ترویج سبک زندگی پوشالی و فریبنده غربی..
  تندروها اینقدر نمی فهمند و توقّع دارند بچّه ای که در چنین خانواده ای بوده و حالا در جامعه ظاهر و رفتار مناسبی از لحاظ دینی نشان بدهد..
  و به خیال خودشان میخواهند با تشر و کتک در جامعه اجرای احکام کرده و اسلام را پیاده کنند..
  در حالیکه باید برایشان توضیح داد و با تشویق و محبّت آنان را به دین خدا جلب کرد..
  تندروهایی که به رائفی پور حمله کردند و بر ضدّش نظر نوشتند از رفتار اکبرگنجی فرصت طلب و نفوذی که برای خشن و بی منطق نشان دادن اسلام و انقلاب پونز به صورت و بدن دختران و زنان بدحجاب و بیحجاب اوایل انقلاب میزد حمایت میکنند!!
  و چنین وحشیگری های گنجی در آنوقت را درست و اسلامی قلمداد میکنند!!
  و توقّع دارند با این رفتار زشت و خشن مردم اسلام را هم رعایت کنند و آن را دوست بدارند!!
  واقعاً عجیب است

 • رائفی پور سخن شیطان را از حلقوم خود بیرون داد و شما هم با نظر خود از شیطان دفاع کردید.

  شما واقعا چی خیال کرده اید؟ اینکه چون ماهواره آمد و جنین و چنان کرد این زنان نمی فهمند بی حجابی مخالفت با اسلام است؟
  یا اینکه بر عکس، اتفاقا خوب می فهمند و ماهواره فقط به آنها کمک کرد که ترسشان بریزد و راههای جدیدی برای ابراز بی حیایی یاد بگیرند؟

  وای بر شما که نمی فهمید اگر تفکر باطل و شیطانی امثال رائفی پور ذره ای صحت داشت امام خمینی هم بیخود دستور به حجاب داد. چون جهل سال بی حجابی حکومت پهلوی زنان را بی حجاب کرده بود!
  اصلا ابراهیم پیغمبر هم کار غلطی کرد که بتها را شکست چون هزار سال مردم بت پرستیده بودند و نباید با آنها و تفکرشان برخورد خشن می شد!

  شما نمی فهمسید و نمی خواهید هم بفهمید که اساسا هدف از اجرای احکام اسلام - و اصلا اجرای هر قانئونی در جامعه- اصلاح فردی افراد نیست.
  بلگه هدف درامان مانده جامعه از تبعات عدم عمل به آن قانون است ولو به زور اینکار انجام شود.

  همین امروز اگر زور پلیس نباشد کمتر راننده ای کمربند اینی می بدند یا کاسکت استفاده می کند و یا اصلا پشت چراغ قرمز می ایستد! جه رسد به پرداخت بیمه!
  اما امثال شما نمی گویند با آنها برخورد نکنیم!
  و قتی یک کیف قاپ و موبایل قاتپ را می گیرند نمی گویید او فرزند طلاق بوده است و مقثلا باید برویم رویش فرهنگ بازی کنیم!

  تنها درد شما با خجاب است. چون خدا را شایسته قانونگذاری بر بشر نمی دانید/.

 • بجای ناسزاگفتن و تهمت زدن و تکفیر کردن و مرگ فرستادن.. برای حرفهایت سند بیآور
  ادعا کردی رهبری به غلط کردن افتاده و گفته بدحجابی مثل مشروب خوردنه! در کدام سخنرانی اش گفته؟
  جنابکم که گنجی فرصت طلب و نفوذی را در ذیل ویدیوی پورازغدی؛ مومن مخلص در اوایل انقلاب میدانی چونکه پونز به صورت و بدن دختران و زنان بدحجاب میزد و گویا خیلی خوشت میآید که به گنجی اقتدا کنی و به صورت زنان و دختران بدحجاب میخ و پونز بزنی پس قبل از اینکار آیه ای یا روایت و حدیثی از اهل البیت(علیهم السلام) بیآور که گفته باشند حدّ شرعی زنان و دختران بدحجاب و بیحجاب این است که در کوچه و خیابان به صورت و بدنشان میخ و پونز بزنید یا اینکه روایتی بیآور که خود پیغمبر و اهل البیتش(علیهم السلام)چنین کاری را کرده باشند
  مرده شور آن اسلامی را ببرند که مثل گنجی ملعون نمایندگانش باشند که بخواهند چنین وحشی گریهایی را نسبت به زنان و دختران بدحجاب انجام بدهند

 • نمی دانستم آلزایمر هم گرفته ای.
  این هم آخرین حرفهای رهبری برای حجاب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: کار حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آنچه حرام شرعی است، نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود. ایشان با ردّ حرف برخی افراد مبنی بر اینکه باید اجازه داد مردم خودشان حجاب را انتخاب کنند، گفتند: این حرف را درباره همه گناهان اجتماعی می‌توان گفت؛ مثل آن که بگویند فروش مشروبات الکلی آزاد شود و هر کس خواست بخورد یا نخورد؛ آیا این حرف درست است؟
  http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39132


  ضمنا در پستی و ملعون بودن تو که رسما چند تهمت را با هم زدی. معنای حرفهایت این است
  1- گفتی هر کس زمانی مومن و مچجاهد راه خدا است حتما روزی پشیمان و بی دین می شود مثل گنجی!
  2- وقتی مجاهدان راه خدا گمراه شوند و پشیمان شوند باید نتیجه گرفقت مرامشان از اول غلط بوده است. مثلا چون اصحاب پیامبر بعد از ایشان منحرف شدند پس از اساس دین پیامبر غلط بوده است!
  3- وقیحانه گفتی هر اقدامی که در زمان صدر اسلام موردی برایش پیش نیامده پس حلال است. آری. جایی هم پیش نیامد که پیامبر و اهل بیت با قاچاق مواد مخدر و یا ارز برخورد کنند پس لابد جایز است! شعورت نمی رسد که اصلا پدیده بی حجابی علنی محصول دویست سال اخیر اخیر و قبل از آن حتی در جوامع یهودی و مسیحی اروپا هم وجود نداشت ه بخواهد با آن برخورد بشود یا نشود.

  مرده شور اسلامی را ببرند که تو و رائفی چو و حسن آقامیری مبلغ آن هستید و اسلام را تا حد یک دین تی تیش مامانی و بی خاصیت پایین آورده اید.

 • ناسزاهایت را جواب نمیدهم چون در اینصورت با تو فرقی نخواهم داشت
  تو آنقدر نمی دانی که نه رائفی پور موافق حجاب اختیاری است و نه من
  حرف من این است که مثل گنجی که رفتارش مورد پسند توست و میخ و پونز به صورت و بدن زنان و دختران بدحجاب و بیحجاب میزد کار بجایی نمیرسد
  و بی حجاب و بدحجاب را یکی پنداشتی
  من این سخنان رهبری را که گفتی ندیده و نشنیده بودم که در آن هم درباره حجاب اختیاری گفته نه شیوه مواجهه با بدحجابان
  ولی آن سخنان رهبری که گفتم هم درباره بدحجاب ها بوده که متاسفانه الآن به صورت عرف در آمده و اکثر زنان و دختران بدحجابند نه بیحجاب
  آنقدر بی توجهی که عنوان این کلیپ را هم نادیده گرفتی که نوشته اون دختری(نوجوان و جوانی)که بدحجابه کافر نیست
  ای کاش بجای فحاشی و تکفیر و تهمت زدن دلیل و سندی می آوردی برای اینکه ثابت کنی از کجای قرآن و کلام اهل البیت(علیهم السلام) در آوردی که گنجی کذایی مومن و مخلص بوده و اینکه میخ و پونز به زنان و دختران در کوچه و خیابان میزده جواز شرعی دارد!

 • ای دشمن خدا! مهم نیست که به من جواب بدهی یا ندهی. چون ناسرایی به تو نگفتم و هر چه بود سرایت بود و تو سزاوار بدتر از اینها هستی.
  قانونی و اجباری که قرار است روی کاغذ باشد و برخوردی با قانون شکن صورت نگیرد بیشتر به شوخی شبیه است.
  عین همین شوخی هم که نمی گذارید کسی با بی حجاب برخورد کند و هم می گویید مخالف قانون حجاب نیستید!
  نفاق از این واضحتر و علنی تر؟

  عمده کارهایی که گنجی و اامثال او در دهه شصت کردند درست بود. نتیجه آنکار شد فضای اخلاقی و سالم جامعه. پایدارترین خانواده ها در دهه شصت شکل گرفتن با پایین ترین آمار طلاق . کمترین سقط جنین . کمتر قتلهای عشقی و ناموسی و...
  اینکه گنجی حالا اعمال خودش را تباه کرد و به گذشته خودش پشت کرد درست بودن آن کارهایش را زیر سوال نمی برد.

  دختری هم که بی حجاب است کافر است و قتلش هم واجب. پونز زدن اتفاقا در اسلام نیست اما اعدام هست.
  نه فقط در حجاب، هر کس علنا گناه کندذ و بر این گناه اصرار کند ولو گناهی صرفا در حد روزه خواری علنی باشد در حکم محارب با حاکمیت اسلام و کافر حربی است.
  حالا اینکه چرا آقایان از ترس متهم شدن به تحجر و خشونت طلبی از گفتن صریح حکم خدا خودداری می کنند داستان دیگری است.

  از بی حجاب بدتر شما ها هستید. شمایی که وقیحانه اسلام را در حد یک دین فردی فروکاسته اید.
  فرق گناه علنی و علنی را انکار می کنید.
  و فکر کرده اید اول همه مردم باید خودشان قلبا به تک تک احکام اجتماعی اسلام ایمان بیاورند تا بعد تازه آن ها را اجرا کرد!!!

 • بعضی از تندروها که به رائفی پور درباره این گفته هایش حمله کردند بهتر است بروند و سخنان مقام معظم رهبری درباره بدحجابها را گوش کنند..
  در این دوره که مردم کشورمان از هر طرف آماج شبهه اندازیها و حملات اسلام ستیزانند توقّع نداشته باشید همه نوجوانان و جوانان ما اسلام را به درستی فهمیده باشند و رعایت کنند..
  باید برایشان توضیح داد و با تشویق و محبّت آنان را به دین خدا جلب کرد

 • رهبری تمام آن حرفهایش را پس گرفت و آخرین بار بی حجابی را رسما با مشروب فروشی علنی مقایسه کرد.
  کر که نبودی؟
  فکر نمی کنم لازم باشد حتما بگوید اشتباه کردم غلط کردم تا بفهمید این حرف به معنای پس گرفتن آن حرفهای قبلی بوده است.

  بدیهی است که نتیجه فوری همان حرفهای اشتباه شد موج گسترده ساپورت و آستین تا آرنج و شلوارهای پاره.
  یعنی بی حجاب فهمید که جایش امن است.

  حرزف از محبت با دشمنی که سلامت جامعه و اصل حاکمیت شریعت را نشانه گرفته نشانه بلاهت محض شما است.
  اسلام می گوید با منکر برخورد کنید حداقل با اخم و تندی.
  شما بروید لبخند بزنید! و بگویید نگران نباشید! ما کاری به شما نداریم!
  خیال کرده اید اسلام دین فردی است که اول تک تک افراد خودشان باید قانع شوند آن را اجرا کنند!
  مرگ بر شما و بر رائفی پور خبیث

 • بجای ناسزاگفتن و تهمت زدن و تکفیر کردن و مرگ فرستادن.. برای حرفهایت سند بیآور
  ادعا کردی رهبری به غلط کردن افتاده و گفته بدحجابی مثل مشروب خوردنه! در کدام سخنرانی اش گفته؟
  جنابکم که گنجی فرصت طلب و نفوذی را در ذیل ویدیوی پورازغدی؛ مومن مخلص در اوایل انقلاب میدانی چونکه پونز به صورت و بدن دختران و زنان بدحجاب میزد و گویا خیلی خوشت میآید که به گنجی اقتدا کنی و به صورت زنان و دختران بدحجاب میخ و پونز بزنی پس قبل از اینکار آیه ای یا روایت و حدیثی از اهل البیت(علیهم السلام) بیآور که گفته باشند حدّ شرعی زنان و دختران بدحجاب و بیحجاب این است که در کوچه و خیابان به صورت و بدنشان میخ و پونز بزنید یا اینکه روایتی بیآور که خود پیغمبر و اهل البیتش(علیهم السلام)چنین کاری را کرده باشند
  مرده شور آن اسلامی را ببرند که مثل گنجی ملعون نمایندگانش باشند که بخواهند چنین وحشی گریهایی را نسبت به زنان و دختران بدحجاب انجام بدهند

 • نمی دانستم آلزایمر هم گرفته ای.
  این هم آخرین حرفهای رهبری برای حجاب: ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: کار حرام، بزرگ و کوچک ندارد و آنچه حرام شرعی است، نباید به صورت آشکار انجام شود، زیرا شارع اسلامی بر حکومت تکلیف کرده مانع انجام حرام علنی شود. ایشان با ردّ حرف برخی افراد مبنی بر اینکه باید اجازه داد مردم خودشان حجاب را انتخاب کنند، گفتند: این حرف را درباره همه گناهان اجتماعی می‌توان گفت؛ مثل آن که بگویند فروش مشروبات الکلی آزاد شود و هر کس خواست بخورد یا نخورد؛ آیا این حرف درست است؟
  http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=39132


  ضمنا در پستی و ملعون بودن تو که رسما چند تهمت را با هم زدی. معنای حرفهایت این است
  1- گفتی هر کس زمانی مومن و مچجاهد راه خدا است حتما روزی پشیمان و بی دین می شود مثل گنجی!
  2- وقتی مجاهدان راه خدا گمراه شوند و پشیمان شوند باید نتیجه گرفقت مرامشان از اول غلط بوده است. مثلا چون اصحاب پیامبر بعد از ایشان منحرف شدند پس از اساس دین پیامبر غلط بوده است!
  3- وقیحانه گفتی هر اقدامی که در زمان صدر اسلام موردی برایش پیش نیامده پس حلال است. آری. جایی هم پیش نیامد که پیامبر و اهل بیت با قاچاق مواد مخدر و یا ارز برخورد کنند پس لابد جایز است! شعورت نمی رسد که اصلا پدیده بی حجابی علنی محصول دویست سال اخیر اخیر و قبل از آن حتی در جوامع یهودی و مسیحی اروپا هم وجود نداشت ه بخواهد با آن برخورد بشود یا نشود.

  مرده شور اسلامی را ببرند که تو و رائفی چو و حسن آقامیری مبلغ آن هستید و اسلام را تا حد یک دین تی تیش مامانی و بی خاصیت پایین آورده اید.

 • ناسزاهایت را جواب نمیدهم چون در اینصورت با تو فرقی نخواهم داشت
  تو آنقدر نمی دانی که نه رائفی پور موافق حجاب اختیاری است و نه من
  حرف من این است که مثل گنجی که رفتارش مورد پسند توست و میخ و پونز به صورت و بدن زنان و دختران بدحجاب و بیحجاب میزد کار بجایی نمیرسد
  و بی حجاب و بدحجاب را یکی پنداشتی
  من این سخنان رهبری را که گفتی ندیده و نشنیده بودم که در آن هم درباره حجاب اختیاری گفته نه شیوه مواجهه با بدحجابان
  ولی آن سخنان رهبری که گفتم هم درباره بدحجاب ها بوده که متاسفانه الآن به صورت عرف در آمده و اکثر زنان و دختران بدحجابند نه بیحجاب
  آنقدر بی توجهی که عنوان این کلیپ را هم نادیده گرفتی که نوشته اون دختری(نوجوان و جوانی)که بدحجابه کافر نیست
  ای کاش بجای فحاشی و تکفیر و تهمت زدن دلیل و سندی می آوردی برای اینکه ثابت کنی از کجای قرآن و کلام اهل البیت(علیهم السلام) در آوردی که گنجی کذایی مومن و مخلص بوده و اینکه میخ و پونز به زنان و دختران در کوچه و خیابان میزده جواز شرعی دارد!

 • ای دشمن خدا! مهم نیست که به من جواب بدهی یا ندهی. چون ناسزایی به تو نگفتم و هر چه بود سزایت بود و تو سزاوار بدتر از اینها هستی.
  قانونی و اجباری که قرار است روی کاغذ باشد و برخوردی با قانون شکن صورت نگیرد بیشتر به شوخی شبیه است.
  عین همین شوخی هم که نمی گذارید کسی با بی حجاب برخورد کند و هم می گویید مخالف قانون حجاب نیستید!
  نفاق از این واضحتر و علنی تر؟

  عمده کارهایی که گنجی و اامثال او در دهه شصت کردند درست بود. نتیجه آنکار شد فضای اخلاقی و سالم جامعه. پایدارترین خانواده ها در دهه شصت شکل گرفتن با پایین ترین آمار طلاق . کمترین سقط جنین . کمتر قتلهای عشقی و ناموسی و...
  اینکه گنجی حالا اعمال خودش را تباه کرد و به گذشته خودش پشت کرد درست بودن آن کارهایش را زیر سوال نمی برد.

  دختری هم که بی حجاب است کافر است و قتلش هم واجب. پونز زدن اتفاقا در اسلام نیست اما اعدام هست.
  نه فقط در حجاب، هر کس علنا گناه کندذ و بر این گناه اصرار کند ولو گناهی صرفا در حد روزه خواری علنی باشد در حکم محارب با حاکمیت اسلام و کافر حربی است.
  حالا اینکه چرا آقایان از ترس متهم شدن به تحجر و خشونت طلبی از گفتن صریح حکم خدا خودداری می کنند داستان دیگری است.

  از بی حجاب بدتر شما ها هستید. شمایی که وقیحانه اسلام را در حد یک دین فردی فروکاسته اید.
  فرق گناه علنی و علنی را انکار می کنید.
  و فکر کرده اید اول همه مردم باید خودشان قلبا به تک تک احکام اجتماعی اسلام ایمان بیاورند تا بعد تازه آن ها را اجرا کرد!!!

 • همین رائفی پورهای خودخواه و مرید پرست هستند که دارند به بی حجاب ها ضمانت می دهند نمی گذاریم کسی به شما نازکتر از گل بگوید! به این خیال که اسلام دین فردی است و هر کسی باید خود اقناع شود و اگر دلش خواست دست از بی حیایی و بی حجابی بردارد!

  والله با همین تفکر مشروب فروشی ها را هم باز خواهید کردید و ازدواج همجنس بازان را هم آزاد خواهید کرد و می گویید اینها کافر نیستند! بروید کار فرهنگی بکنید تا خودشان دست از گناه بردارند!
  دقیقا همان جایی که کلیسا به آن رسید.

  در حالی حداقل وظیفه نهی از منکر شما اخم و تندی با این افراد بود. اما نه تنها نهی از منگر نمی کنید که تازه برایشان نوشابه هم باز می کنند.

  آری. شیطان امروز از حلقوم رائفی پور سخن می گوید.


 • معنای حرف شما این است اول مردم باید به حقیقت احکام پی ببرند بعد اگر
  خواستند آن را اجرا کنند!
  آیا خیال کرده اید اسلام یک دین فردی است؟ و و اول تک تک مردم باید
  سلمان و ابوذر بشوند تا بعد پیغمبر حکومت اسلامی ایجاد کند؟
  آیا خیال کرده اید اسلام گناه و اظهار کفر علنی را تا زمان رسیدن به
  حقیقت دین مجاز می داند؟
  پس چه نیازی به ایجاد نفاق بود؟


  راستی نکند خیال کرده ای برای اجرای هر قانون باید مردم را قانع کرد؟ و یا مثلا
  رانندگان متخلف هنوز قانع نشده اند و نمی دانند کمربند ایمنی و کاسکت و
  بیمه به نفع خودشان است پس تا چشم پلیس را دور می بینند کمربند را باز می
  کنند؟ و آیا ومعتادان بهتر از من شما مضرات الکل و کراک را نمی دانند پس
  چرا می کشند؟ و آیا زنان از درک اینکه یک روسری ساده تر و. راحت تر از
  ساعتها آرایش است عاجزند؟ خیر. خوب می دانند. حجت هم تمام شده.

  اما شما مسلمان نماهایی که دل در گروه حقوق بشر غربی دارید نه تنها
  خودتان جرات نهی از منکر را ندارید که برای یک گناه علنی توجیه می تراشید
  و از بدتر اینکه کسی که علنا با اسلام و شریعت آن سر عناد دارد را تقدیس
  هم می کنید.

  با چه بهانه ای؟ اینکه شبهای ماه رمضن می آیند مسجد آنهم با موهای باز و
  هفت قلم آرایش! اینکه گاهی ی آیند راهپیمایی 22 بهمن!

  یعنی اینقدر نمی فهمند که اینها همه فیلم است؟ نمی فهمید درست که خدا
  ارحم الراحمین است و گناه را می بخشد اما از توبه کننده! نه کسی که اصرار
  بر ادامه گناه دارد و تازه استغفار هم می کند! ظاهرا خیال کرده دین ورد
  علی بابا است که بخواند و به بهشت برود !

  خدا شما را لعنت کند و با همین فواحش محشور فرماید.

 • والله دروغ می گویی
  بالله دروغ می گویی
  تالله دروغ می گویی

  زنی که با هفت قلم آرایش و با قیافه ای که نمی شود گفت وارد جامعه می شود و ساعتها آرایش و پوشیدن لباسهای تنگ و بدن نما برایش ساده تر از یک روسری دوگرمی چه علاقه ای به این کشور دارد جز از نوع علاقه گرگ به گوسفند؟

  حتی اگر بکلی بی دین و سکولارباشید باز هم می توانید بفهمید که این فقط هزینه سالانه ای که برای طلاق و فرزندان طلاق و سقط جنین و قتلهای عشقی و ناموسی داریم می دهیم از بزرگترین اختلاسها بیشتر است.

  اما شما مسلمان نماهای فلابی که دل در گروه حقوق بشر غربی دارید نه تنها خودتان جرات نهی از منکر را ندارید که برای یک گناه علنی توجیه می تراشید و از بدتر اینکه کسی که علنا با اسلام و شریعت آن سر عناد دارد را تقدیس هم می کنید.

  با چه بهانه ای؟ اینکه شبهای ماه رمضن می آیند مسجد آنهم با موهای باز و هفت قلم آرایش! اینکه گاهی ی آیند راهپیمایی 22 بهمن!
  یعنی اینقدر نمی فهمند که اینها همه فیلم است؟ نمی فهمید درست که خدا ارحم الراحمین است و گناه را می بخشد اما از توبه کننده! نه کسی که اصرار بر ادامه گناه دارد و تازه استغفار هم می کند! ظاهرا خیال کرده دین ورد علی بابا است که بخواند و به بهشت برود !

  خدا شما را لعنت کند و با همین فواحش محشور فرماید.

 • والله دروغ می گویی
  بالله دروغ می گویی
  تالله دروغ می گویی

  زنی که با هفت قلم آرایش و با قیافه ای که نمی شود گفت وارد جامعه می شود و ساعتها آرایش و پوشیدن لباسهای تنگ و بدن نما برایش ساده تر از یک روسری دوگرمی چه علاقه ای به این کشور دارد جز از نوع علاقه گرگ به گوسفند؟

  حتی اگر بکلی بی دین و سکولارباشید باز هم می توانید بفهمید که این فقط هزینه سالانه ای که برای طلاق و فرزندان طلاق و سقط جنین و قتلهای عشقی و ناموسی داریم می دهیم از بزرگترین اختلاسها بیشتر است.

  اما شما مسلمان نماهای فلابی که دل در گروه حقوق بشر غربی دارید نه تنها خودتان جرات نهی از منکر را ندارید که برای یک گناه علنی توجیه می تراشید و از بدتر اینکه کسی که علنا با اسلام و شریعت آن سر عناد دارد را تقدیس هم می کنید.

  با چه بهانه ای؟ اینکه شبهای ماه رمضن می آیند مسجد آنهم با موهای باز و هفت قلم آرایش! اینکه گاهی ی آیند راهپیمایی 22 بهمن!
  یعنی اینقدر نمی فهمند که اینها همه فیلم است؟ نمی فهمید درست که خدا ارحم الراحمین است و گناه را می بخشد اما از توبه کننده! نه کسی که اصرار بر ادامه گناه دارد و تازه استغفار هم می کند! ظاهرا خیال کرده دین ورد علی بابا است که بخواند و به بهشت برود !

  خدا شما را لعنت کند و با همین فواحش محشور فرماید.

 • ناظر 98/5/26 ساعت 17:05

  جناب رائفی مواظب باش از ان ور بام نیفتی پائین . چون خیلی ها افتادند .کسی نگفت که زنها بد حجاب کافرند بلکه میگویند هم خدا را میخواهند هم هوای نفسشان را دوست دارند . هم زیارت ائمه را دوست دارند و هم بد حجابی و بلکه بی حجابی . اخیرا با همین وضیت بی حیایی شان وارد مساجد و زیارتگاه ها میشوند یعنی حتی میخواهند این اماکن مقدس را هم الوده کنند و دارند میکنند و امثال تو به این حرفها ناخواسته تائیدشان میکنی . اگر راهی برای مشکل بدحجابی داری که بگو و اگر نداری پس بیخود حرف نزن . این مشکل بوسیله صدا و سیما و بدون نیاز به گشت ارشاد حل میشود و ان اینکه صدا و سیما برنامه های هدایتی با عنوان کردن واقعیتهایی که چرا خیلی از زنها دارند بد حجاب میشوند و اینکه اینگونه زنها دارند هوای نفسشان را بروز میدهند و عقده های جنسیشان را به نمایش میگذارند و دیگر واقعیات و انوقت خواهید دید دیگر زنی بد حجاب نخواهد بود ولی مسئولین بی حیا و فاسد نمیخواهند چون دوست دارند این زنان بدبخت راه شیطان را بروند و شاد باشند تا خودشان به دزدیهایشان برسند و به غرب فاسد نشان دهند که به حقوق زنان از نوع غربیش توجه دارند نه اسلامیش .