کاهش ۹۸ درصدی خاموشی برق


سخنگوی صنعت برق گفت: با مصرف بهینه، خاموشی‌های برق کشور در زمان اوج مصرف، نسبت به سال گذشته ۹۸ درصد کاهش یافته است.


+ 
0

- 
0
ارسال در 1398/5/13 ساعت 12:41 2019-8-4 12:41:53

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر