آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده سکه ثامن


دادستان تهران با بیان اینکه اقدامات قضایی و تحقیقی متنابهی در خصوص این پرونده صورت گرفته است، افزود: در بخشی از این پرونده اموال مالباختگان از متهمان توقیف شده و متهمان نیز دستگیر شده‌اند.


+ 
0

- 
0
ارسال در 1398/5/10 ساعت 10:20 2019-8-1 10:20:09

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر