سید حسن نصرالله: من خودم در قدس نماز خواهم خواند..!


مصاحبه سید حسن نصرالله با المنار


+ 
9

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر