دوربین مخفی | نماینده مجلس با ماشین میزنه به عابر و واکنش مردم!!


عکس العمل جالب مردم در قبال نماینده مجلسی که عابر را زیر میگیرد و قصد رفتن دارد !!


+ 
17

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)