تاکید ما حفظ ارزش پول ملی، جلوگیری از رشد نقدینگی و تناسب آن با رشد تولید است


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تاکید بلیغ ما جلوگیری از رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی باید با رشد تولید متناسب باشد.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر