واكنش مردم به نظرسنجی قرن!


رفتیم صحبت های رییس جمهور رو نشون مردم دادیم ، شما باشید چه قیافه ای میگیرید ؟


+ 
2

- 
0
ارسال در 1398/3/26 ساعت 08:27 2019-6-16 08:27:31
ali
توسط ali


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر