تحلیل سفر نخست وزیر ژاپن توسط کریمی قدوسی


ببینید اقتدار ولی امر مسلمین علت آنچه که پس از ۴۱ سال اتفاق افتاد پیام غیر رسمی سفر نخست وزیر ژاپن به ایران؛ آینده منطقه ازآن ایران خواهد بود. از این پس منطق جمهوری اسلامی به سرعت در منطقه پیش خواهد رفت.


+ 
35

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)