تهاجم فرهنگی و نقش آن در سبک زندگی ایرانی


شیوه ای خاص از خودنمایی طبقه ای خاص از جامعه


+ 
16

- 
0
ارسال در 1398/2/31 ساعت 14:21 2019-5-21 14:21:57
mohsen
توسط mohsen


عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر