ننگ حضور در افطاری انگلیس/جریان خزنده در سفره افطاری انگلستان/سفره رنگین روباه پیر


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره ننگ حضور در افطاری انگلیس/جریان خزنده در سفره افطاری انگلستان/سفره رنگین روباه پیر
https://t.me/saveh_adineh


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر