نبود اختیار یا تدبیر؟!/اهمیت کشاورزی و رونق تولید


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره نبود اختیار یا تدبیر؟!/اهمیت کشاورزی و رونق تولید
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر