مذاکره با آمریکا بی غیرتی و بی شعوری/چرا نباید مذاکره کرد؟


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره مذاکره با آمریکا: بی غیرتی و بی شعوری/چرا نباید مذاکره کرد؟
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر