دعوت به انسجام اسلامی/اخوت اسلامی و تقوای سیاسی


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره دعوت به انسجام اسلامی/اخوت اسلامی و تقوای سیاسی
https://t.me/saveh_adineh


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر