آثار حمله به عربستان و امارات


بخشی از خطبه های نماز جمعه 27 اردیبهشت ماه شهرستان ساوه درباره آثار حمله به عربستان و امارات
https://t.me/saveh_adineh


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر