مردم نگاه سیاسی به ارز نداشته باشند


رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت از وضعیت مطلوب ذخایر ارزی خبر داد و گفت: مردم نباید تابع متغیر‌های سیاسی به ارز نگاه کنند و سرمایه‌گذاری کنند.


+ 
1

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)
  • درفرهنگ اقتصاد لیبرال، اصالت با منفعت بیشتراست؛
    اما فرهنگ اقتصاد اسلامی اصالت با برکت بیشترخدای قادرمتعال است؛
    آقای رئیس کل بانک مرکزی، دست از مکاتب اقتصادی لیبرال بردارید،وبه اقتصاد برکت مبنای اسلامی روی آورید؛
    آنوقت ، در زمان معقولی دیگرشاهداینگونه رفتارهای نابهنجار نخواهیدبود.