تماس طغرل با ترامپ! (ایران هیچ ترسی از آمریکا ندارد)


پاسخ ملت همیشه در صحنه به تقاضای ترامپ

همین پاسخ طغرل برا هفت پشت امریکایی جماعت بسه ...

پینوشت:
ترامپ: دوست دارم ایرانی با من تماس بگیرند!


+ 
13

- 
0
ارسال در 2019/5/13 ساعت 01:37 2019-5-13 01:37:21

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)