تدابیر روزه داری در طب سنتی


برنامه آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه شاهد با سخنرانی دکتر سید سعید اسماعیلی (متخصص طب سنتی) / 23 خرداد ماه 1395- سالن همایش های امام خمینی(ره)


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر