تذکر رهبر انقلاب به رقاصی در مدارس !!


محیط باید با نشاط باشد، اما بعضی ها معنی نشاط را بد فهمیدند!

نشاط یعنی..


+ 
18

- 
1

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر
نظرات
(برای مشاهده نظرات کلیک کنید)