بررسی سیاست‌های ارزی دولت در سالهای ۹۶ و ۹۷ با حضور حسین صمصامی


حسین صمصامی در دفتر بازارنیوز به بررسی سیاست‌های ارزی دولت در سال‌های ۹۶ و ۹۷ پرداخت که گزیده‌ای از سخنان وی را می‌توانید مشاهده کنید.


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر