از ازل در طلبت چشم ترم گفت حسین


از ازل در طلبت چشم ترم گفت حسین
هر کجا بال زدم بال و پرم گفت حسین

حاج محسن ترکاشوند


+ 
3

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر