باغبان در باغ بود و باغ را آتش زدند(حاج محسن ترکاشوند)


باغ بان در باغ بود و باغ را آتش زدند
باغ را در پیش چشم لاله ها آتش زدند


+ 
2

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر