لطافت موج می زد در صدایت(حاج محسن ترکاشوند)


لطافت موج می زد در صدایت
که دل برد از خدا هم ربنایت


خدا خلقت نمود و عاشقانه
دمی زل زد به برق چشمهایت


+ 
0

- 
0

عرض x طول

دکمه اشتراک گذاري تلگرام ارسال ويدئو در تلگرام

ارسال نظر